Eğitim / Makale

Hareket halindeki çocuklar: Çocuklar mobil İnterneti nasıl kullanıyor?

En sevdiğiniz çevrimiçi aktivite nedir? Sosyal ağlar arasında gezinmek, arkadaşlarınızla mesajlaşmak veya video izlemek mi? İster inanın ister inanmayın, bu tercihleriniz günümüzdeki birçok çocuk ve gencin tercihlerini yansıtıyor. Avrupa istatistikleri bu üç aktivitenin 9-16 yaş grubunda büyük ölçüde popüler olduğunu gösteriyor.

2014 yılında yedi AB ülkesinde yapılan bir anket, sosyal ağların ankete katılan çocukların %63'ü arasında bir numaralı uğraş olduğunu gösterdi. 2010 yılındaki çevrimiçi davranış ile kıyaslandığında bu önemli bir artışa işaret ediyor çünkü dört yıl önce aynı istatistikler katılımcılardan sadece %44'ünün aynı cevabı seçtiğini göstermişti.

Hatta video izleme kategorisinde çok daha yüksek bir artış belgelendi. Beş yıl önce 9-16 yaş grubunun %32'si bu aktiviteyi listeye eklerken bu oran 2014 yılında %59 ile ikinci sıraya yükseldi.

Geçen sene ankete katılan gençlerin %49'unun en çok sevdikleri internet aktivitesi olarak adlandırdığı anlık mesajlaşma ise 2010 yılına göre %9 artış göstererek üçüncü sırada yer aldı.

Ebeveyn iseniz anketteki en sevdiğiniz cevap muhtemelen "internetin okul için kullanılması" olurdu. Şaşırtıcı bir şekilde, ankete katılan her üç çocuktan biri (%33) bu seçeneği işaretlerken beş yıl öncesine göre kullanım sıklığı hemen hemen iki katına çıkmış oldu (2010 yılında bu oran %18 idi).

Bu, her ne kadar internetin çok çeşitli olasılıklar sunabileceğini kanıtlasa da ebeveynler asla tedbiri elden bırakmamalıdır. Örneğin sosyal ağlar da potansiyel riskler barındırıyor; çocukların dörtte birinden fazlası (%29) profillerini gizlemek gibi temel önlemleri almıyor.

Bir çocuğun profili herkese açıksa bu, kötü niyetli aktörlerin bilgilerini kullanmalarına veya potansiyel olarak tehlikeli kişilerin kendilerine ulaşmalarına fırsat verebilir.

Ankete katılan yedi Avrupa ülkesi arasından İrlanda ve Birleşik Krallık'tan katılarak 2010 yılında hemen hemen 10 vakanın 9'unda profillerinin gizli olduğunu bildiren 9 ila 16 yaşındaki çocuklar, risklerin farkında gibi görünüyorlar.

Ancak her iki ülkede de sayının 2014 yılında azaldığı, nispeten daha fazla İrlandalı çocuğun (%13) ve ondan daha fazla İngiliz çocuğun (%19) profilinin artık herkese açık olduğunu bildirmesi ilginç. Ankete katılan Romanyalı çocuklardan profili herkese açık olanların oranı 2010'da %44 iken 2014 yılında %57'ye yükseldi.

Ankete katılan tüm ülkeler karşılaştırıldığında, 9-16 yaş grubundaki çocukların beşte birinden fazlasının internette özel meseleleri tartışmaktan çekinmediği, erkeklerin (%22) kızlara (%24) göre biraz daha temkinli olduğu görülmüştür.

Bu tür Avrupa istatistikleri tüm dünyadaki ebeveynlere sorunun geçmişiyle ilgili kapsamlı bilgi sunar ve ebeveynlerin çocuklarına tavsiyede bulunmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca güvenilir ebeveyn kontrol yazılımlarını kullanmak veya çocukların onlara siber dünyadaki tecrübelerinden bahsetmeleri için açık bir kanal oluşturmak gibi diğer karşı önlemleri teşvik edebilir.

2014 yılı anketi, yedi ülkede (Belçika, Danimarka, İrlanda, İtalya, Romanya, Portekiz ve Birleşik Krallık), 9-16 yaşlarındaki 3.500 çocuk örneklem üzerinde gerçekleştirildi. 2010 yılı anketi, 25 AB ülkesinde, 9-16 yaşlarındaki 25.000 çocuk örneklem (bunlardan 7.000 tanesi 2014'te anket yapılan yedi ülkeden geliyordu) üzerinde gerçekleştirildi.


Bu makaleyi paylaşın

Çocuk dostu uygulamamızla
çocuklarınızı İnternet'te koruyun.

Benzer makaleler